Riksfärdtjänst

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Tre personer utanför en blå buss i från Länstarfiken
Fotograf: Ingrid Elebrink

Riksfärdtjänst är en transportmöjlighet inom Sverige som gäller utanför kommunen och gör det möjligt för personer med stora funktionsnedsättningar att inte betala mer för sin resa än andra.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med:

  • billigaste färdmedlet, tåg i andra klass
  • buss och flyg med ledsagare
  • taxi eller specialfordon.

Detta med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligt och för varje resa. Ansökan skall vara kommunstyrelsen tillhanda i god tid, senast 14 dagar före dagen du skall resa.

Det är alltid du som söker som skaffar ledsagare om du har rätt till det.

Riksfärdtjänst kan endast beviljas av din hemkommun.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)