Brukarenkät

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Kerstin Olla-Grahn
Socialchef
Telefon: 0951-140 58
E-post: kerstin.olla-grahn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här redovisar vi resultatet från brukarenkäten för individ- och familjeomsorgen som genomfördes under 2013. Betygsskalan är från 1-4, där 1 är sämst och 4 är bäst. 

Fråga/påstående: Poäng
Hur nöjd är du med verksamheten i stort? 3,2
Personalen lyssnar aktivt med intresse
för mig och min situation
3,3
Personalen tar hänsyn till mig som
den person jag är
3,3
Jag får påverka olika beslut som fattas i
samband med den hjälp/insats jag får
3,1
Jag får information och motivering till de
beslut som fattas
3,4
Jag får veta vad som förväntas av mig 3,3
Jag vet hur jag ska lämna synpunkter
eller klaga om jag inte är nöjd
3,3
Jag får hjälpen inom rimlig tid 3,0
Jag kan lätt nå den personal jag
söker i verksamheten
3,3
Jag träffar lagom många personer från
verksamheten för det jag behöver hjälp med
3,5
Jag upplever att de som hjälper mig har
tillräckliga kunskaper för sitt arbete
3,4
Jag får den hjälp jag fått löfte om 3,3
Den person jag möter har
kunskap om den hjälp jag behöver
3,2
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)