Anhörigstöd, avlastning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktpersoner

  • Bor du i Hemavan/Tärnabyområdet och ner till Slussfors kontaktar du Monica Ek 0954-140 09.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 1-10 i månaden eller i behov av LSS i månaden kontaktar du Ida Olofsson 0951-140 39.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 11-20 i månaden kontaktar du Katarina Sjöström Lönnback telefon 0951-140 63.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 21-31 i månaden eller i behov av LSS kontaktar du Martina Andersson 0951-140 54.
Ansvarig nämnd

Du som är anhörig och lever nära en person som behöver vård eller hjälp kan själv behöva stöd på olika sätt.

Det stöd du kan få syftar till att underlätta din vardag och utgår från dina behov och önskemål. Det kan till exempel handla om samtalsstöd, information och utbildning samt avlösning i hemmet. Även dagverksamhet och korttidsboende. För mer information kontakta våra biståndshandläggare.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)