Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har haft sammanträde och behandlade bland annat budgeten för 2018.

Motioner om barnskötartjänster och ekologisk frukt
Kommunstyrelsen behandlade motioner om bland annat barnskötartjänster och ekologisk frukt i skolan. De två går nu vidare för slutlig behandling i kommunfullmäktige. Medborgarförslag om om busshållplatser i Åskilje och fläsk till palten i skolan behandlades också. Förslaget om busshållplatser i Åskilje bifölls delvis och förslaget om fläsk till palten har redan åtgärdats.

Budget 2018 
Kommunstyrelsen behandlade och biföll förslaget till budget för 2018. Budgetförslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Budgeten innebär bland annat en extra förstärkning av budgeten för omsorgsnämndens och fritid- kultur och utbildningsnämndens verksamhet.

En konsekvens av detta innebär att kommunens mål för det ekonomiska resultatet sänks, innebärande att budgetförslaget för 2018 landar på ett nollresultat för 2018. På samma sätt behandlades förslag till taxor för vatten och avlopp, renhållning och miljö och samhällsbyggnadsnämndens taxor för 2018. samtliga taxor och avgifter kommer slutgiltigt att beslutas av kommunfullmäktige.

Bidrag till Luspens Ryttarförening
Kommunstyrelsen beviljade också bidrag till Luspens Ryttarförenings verksamhet för 2018, vilket ger föreningen möjlighet att fortsätta bedriva sin omfattande och uppskattade verksamhet.

Publicerad den 15 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)