Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari behandlades ett antal frågor som slutgiltigt kommer att beslutas om i kommunfullmäktige 18 februari.

Framtiden för Tärna Alpina Gymnasium och Skidakademin
En fråga som fått stor uppmärksamhet inför kommunstyrelsen är förslaget från fritids- Kultur och utbildningsnämnden om en avveckling av skidakademin och Tärnaby Alpina Gymnasium. Förslaget om avveckling är en del i nämndens arbete med att få en budget i balans.

I behandlingen i kommunstyrelsen, framkom ett flertal förslag både när det gäller skidakademin och gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en avveckling av Skidakademin.

När det gäller Tärnaby Alpina Gymnasium, blev beslutet att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den verksamheten ska drivas vidare, samt att det ska göras en översyn av hela den gymnasiala verksamheten i kommunen för att uppnå de effektiviseringar och besparingar som krävs för en ekonomi i balans. Slutligt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige den 18 februari.

Vattenverket i Hemavan
En annan fråga som hanterades av kommunstyrelsen är den pågående investeringen i ett nytt vattenverk i Hemavan. Investeringen blir av flera anledningar dyrare än beräknat. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige ska avsätta ytterligare 7,3 miljoner kronor för investeringen.

Därutöver föreslår kommunstyrelsen att 3,6 miljoner kronor ska investeras i ny vattenledning, som ska försörja det nya område i västra Hemavan, kallat Västbyn, som nu planeras för exploatering.

Publicerad den 5 februari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)