Nyheter

Lägesrapport om arbetet på E12:an i Hemavan

Centrum i Hemavan

Under sommaren har Trafikverkets arbete med att färdigställa ombyggnationen av väg E12 genom Hemavan pågått. Nu går arbetet in i slutfasen. Kantsten, refuger och smågatsten börjar komma på plats. Trädplanteringarna är utförda och nu börjar det färdiga resultatet synas

Vad händer i höst?

Under vecka 37 påbörjas beläggning av E12. Den nya belysningen beräknas vara tänd i början av november. Belysningen har försenats på grund av leveransproblem.

Tillfälliga belysningsmaster kommer att ställas upp på utvalda ställen tills permanent belysning är på plats. Övriga arbeten, undantaget belysning, beräknas färdiga under vecka 43, beroende på väder och vind.

Det har periodvis varit stökigt och trångt på E12 med höga asfaltkanter och trånga passager. När den nya beläggningen kommit på plats så kommer det att bli betydligt bättre. 

Hur påverkar arbetena mig?

Arbete kommer att ske på många ställen samtidigt utmed väg E12. Detta kommer att medföra ofrånkomliga störningar såsom begränsad framkomlighet och buller m.m. Vi kommer givetvis att göra vad vi kan för att hålla störningarna på en acceptabel nivå.

Tidsplan

September: Arbete på E12, asfaltering, stensättning, mm.

Oktober: Asfaltering cykelbana och diverse infarter, stensättning, återställning och avstädning.

November: Montage av ny belysning.

Mer information om projektet hittar du på: www.trafikverket.se/hemavan

Publicerad den 13 september 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)