Förslag på insatser

Hur påverkar situationen kring coronaviruset covid-19 mitt företag? Här har vi sammanställt en lista med förslag på insatser. Notera att en del av insatserna från staten ännu inte är slutgiltigt beslutade.

Analys av den egna verksamheten

 • Förändring i intäkter
 • Förändringar i kostnader
 • Tidsperiod
 • Hur ser likviditetsbehovet ut?
 • Kommer pengarna i kassan att ta slut inom överskådlig tid?

Tänk på att det är företagets överlevnadsförmåga som måste analyseras. Vissa av insatserna är ”bara” lån eller uppskjuten inbetalning och är snarast en likviditetsfrämjande åtgärd.

Analys av personalsituationen

 • Hur ser min personalgrupp ut?
 • Hur mycketpersonal behöver vi om vår omsättning halveras?
 • Har vi några nyckelpersoner?

Det är alltid jobbigt att krympa en organisation men det är i det här läget viktigt att hitta den organisation som är tillräcklig för att bedriva verksamheten med minskade resurser. 

Möjliga ekonomiska stöd/åtgärder 

Personalförändringar:

 • Varsel (uppsägningar kan göras utan varsel om det gäller färre än 5 personer) 
 • Korttidspermitteringar (staten går in med extra stöd för att minska personalkostnaderna) 
 • Permitteringar (observera att lön normalt betalas ut vid permitteringar) 

Sjuklöneansvaret

 • Övergår till staten under april och maj

Skattekredit

 • Anstånd med skatteinbetalningar

Likviditetstillskott

 • 500 miljoner till bankerna för kreditgivning

Behöver du hjälp i något av stegen, kontakta oss på Näringslivskontoret

Robert Salomonsson
Affärscoach Storuman
073-069 64 50  
robert.salomonsson@storuman.se

Mona Olofsson
Näringslivssekreterare
0951-141 05 
mona.olovsson@storuman.se

Publicerad den 6 augusti 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)