Medborgarlöfte 2019-2020

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetaredialog samt underlag från Polisens underrättelseverksamhet.
Medborgarlöfte 2019 - 2020.

• Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika i Storuman.
• Polisen ska eftersträva att öka sin närvaro och synlighet i kommunens byar.
• Polisen ska utöver det ordinarie trafikarbetet rikta insatser gällande hastighet samt drog- och rattfylleri längst de större vägnäten, E12 och E45.
• Kommunen ska erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering samt utföra tillsyner av serveringstillstånd.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)