Revisorer

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Kommunrevisionen består av fem förtroendevalda revisorer. Kommunrevisionen har till uppgift att granska kommunens olika verksamheter. I punktlistan nedan ser du vad revisionerna ska granska.

  • om verksamheten gör det som är meningen, det som är själva syftet med den.
  • om verksamheten använder pengarna på ett bra sätt.       
  • om den ekonomiska redovisningen är bra gjord och stämmer.
  • om nämnderna kontrollerar verksamheten tillräcklig.

Revisorer för perioden 2019-2023 (fram till slutförd granskning av 2022 års verksamhet)

S Alf Backström Sågvägen 13 923 31 Storuman
S Jan-Olof Pennling Kaskeloukt 410 923 98 Storuman
S Sören Åberg Norrberg 150 923 98 Storuman
C Tomas Brunned Slalomvägen 14 920 64 Tärnaby
C Robert Salomonsson Långsjöby 241 923 98 Storuman

Ordförande: Sören Åberg

Vice ordförande: Robert Salomonsson

Publicerad den 1 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)