Rådgivande organ

För att öka medborgarnas inflytande på de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs inom kommunen finns råd som är med och påverkar.

Råden i kommunen är folkhälsorådet och kommunala handikapp- och pensionärsrådet.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)