Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i Storumans kommun.

Valnämnden är så kallad lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna som görs dels på valkvällen och dels onsdagen veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Valnämnden i Storumans kommun har fem ledamöter och fem ersättare. Regional valmyndighet är länsstyrelsen i Västerbotten. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna och utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Ordförande: Veronika Håkansson (M)

Vice ordförande: Mari Salomonsson (S)

Ledamöter och ersättare i valnämnden:

Ledamot Ersättare
Jan-Elof Bergström (C)
Sleabäcken Laxnäs 180
920 64 Tärnaby
jan-elof.bergstrom@storuman.se
Pereric Stenvall
Pauträsk 409
923 98 Storuman
pereric.stenvall@storuman.se
Veronika Håkansson (M)
Box 114
923 22 Storuman
veronika.hakansson@storuman.se
Christer Bergfors (M)
Slussfors byaväg 9
923 97 Slussfors
christer.bergfors@storuman.se
Bengt Johansson (L)
Norrlandsgatan 20
923 32 Storuman
bengt.johansson@storuman.se
Britt-Inger Ärlebrant (KD)
Långsjöby 118
923 98 Storuman
britt-i.arlebrant@storuman.se
Mari Salomonsson (S)
Ugglevägen 8
923 32 Storuman
mari.salomonsson@storuman.se
Eva Helleberg (S)
Övre Björknäs 239
920 64 Tärnaby
eva.helleberg@storuman.se
Mats Eliasson (V)
Järnvägsgatan 8A
923 31 Storuman
mats.eliasson@storuman.se
Krister Näslund (V)
Skolgatan 6 D
923 31 Storuman
krister.naslund@storuman.se
Publicerad den 21 november 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)