Miljö och samhällsbyggnad

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsplanering, byggande, hälsa och miljö. 

Det är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som utför det arbete som politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om. Mattias Åkerstedt är miljö- och samhällsbyggnadschef. 

Ledamöter och ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

Ordförande: Peder Wiklund (C)

Vice ordförande: Runar Frohm (S)

Ledamot Ersättare
Peder Wiklund (C)
Skrinnarvägen 1
923 32 Storuman
peder.wiklund@storuman.se
Mikael Fredriksson (C)
Blaiken 105
923 99 Storuman
mikael.fredriksson@storuman.se
Olle Wärnick (M)
Ringvägen 10
920 51 Gunnarn
olle.warnick@storuman.se
Robin Ramstedt (M)
Skarvsjöby 259
923 98 Storuman
robin.ramstedt@storuman.se
Karl-Anders Åkerblom (L)
Forsvik 124
923 41 Stensele
karl-anders.akerblom@storuman.se
Per-Erik Sahlman (L)
Odlarvägen 7
923 41 Stensele
per-erik.sahlman@storuman.se

Emanuel Arnfjell (KD)
Nordanås 116
923 97 Slussfors
emanuel.arnfjell@storuman.se

Daniel Bergström (KD)
Blå vägen 266
923 32 Storuman
daniel.bergstrom@storuman.se

Runar Frohm (S)
Stintbäcken 260
920 66 Hemavan
runar.frohm@storuman.se

Maria Gardfall (S)
Forsnacken 15
923 97 Slussfors
maria.gardfall@storuman.se

Sven-Åke Pennling (S)
Kaskeluokt 414
923 98 Storuman
sven-ake.pennling@storuman.se

Siv Forsberg
Badvägen 3
920 64 Tärnaby
siv.forsberg@storuman.se

Torkel Stångberg (V)
Vallenäs 118
920 64 Tärnaby
torkel.stangberg@storuman.se

Krister Näslund (V)
Skolgatan 6 D
923 31 Storuman
krister.naslund@storuman.se

Publicerad den 12 januari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)