Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott. Utskottet förbereder ärenden som kommunstyrelsen ska behandla. Arbetsutskottet får även ta egna beslut i vissa ärenden. 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. De väljs bland kommunstyrelsens egna ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare samt en ordförande och en vice ordförande.

Ledamot Ersättare
Tomas Mörtsell (C)
Kaskeluokt 516
923 98 Storuman
tomas.mortsell@storuman.se
Allan Forsberg (KD)
N. Fjällnäs Ballerbäcken 186
920 64 Tärnaby
allan.forsberg@storuman.se 
Jessica Bergfors (C)
Skjutbanevägen 4
920 66 Hemavan
jessica.bergfors@storuman.se
Therese Granström (C)
Grundfors 172
920 51 Gunnarn
therese.granstrom@storuman.se
Ulf Vidman (M)
Bergastigen 38
920 64 Tärnaby
ulf.vidman@storuman.se
Veronika Håkansson
Box 114
923 22 Storuman
veronika.hakansson@storuman.se
Hans-Peter Carlson (L)
Prästgårdsvägen 8
920 64 Tärnaby
hans-peter.carlson@storuman.se
Anders Persson (C)
Björkvägen 3
920 64 Tärnaby
anders.persson@storuman.se
Karin Malmfjord (S)
Granåsvägen 25
920 64 Tärnaby
karin.malmfjord@storuman.se
Peter Åberg (S)
Åskilje 124
920 51 Gunnarn
peter.aberg@storuman.se

Ordförande: Tomas Mörtsell (C)

Vice ordförande: Karin Malmfjord (S)

Publicerad den 7 januari 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)