Kommunens organisation

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Kommunfullmäktige sammanträder i februari 2013

Vi är troligen den del av den offentliga verksamheten som du oftast kommer i kontakt med i vardagen. Kommunen sköter barnomsorg, skola, hemtjänst, äldreboende och många andra viktiga funktioner. Det är dina folkvalda politiker som styr kommunen.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens "riksdag" och utses via de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar de övergripande och principiellt viktiga besluten.

Kommunstyrelsen är den nämnd som fungerar som kommunens ”regering". Den har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen och ses därför generellt som kommunens främsta företrädare. Tomas Mörtsell (C) är kommunalråd i Storumans kommun.

Publicerad den 20 juni 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)