Kommunens ekonomi

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här kan du till exempel läsa om hur vi använder pengarna som du betalar i skatt. Du kan även ladda ner kommunens årsredovisningar  om du vill ha en grundlig redovisning av vår ekonomi.

Vill du veta var kommunens pengar kommer från och hur de används? Vår viktigaste intäkt är den skatt du betalar varje månad. 50 procent av våra intäkter kom från kommunalskatten 2014. 27 procent var statsbidrag och utjämningar. Vår största utgift är för att betala får personal. 57 procent av våra utgifter under 2014 gick till personalkostnader.

Det är kommunalskatten som är kommunens viktigaste intäkt. Mer än 80 procent av skatteintäkterna används till vård, skola och omsorg. Våra personalkostnader står för mer än 60 procent av de totala kostnaderna.

I våra diagram kan du se kommunens intäkter och kostnader.

Publicerad den 20 juni 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)