Vattnet smakar eller ser konstigt ut

Ibland kan det hända att dricksvattnet har ett annorlunda utseende eller smakar annat än vad du är van vid.

Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna och hur du kan åtgärda problemen. Kvarstår problemet bör du analysera vattnet om du har egen brunn. Om du har kommunalt vatten så kontaktar du tekniska avdelningen om vattnet inte blir bättre, ring kundtjänst 0951-140 00 eller 0954-140 00.

Dricksvattnet är gulbrunt /rödbrunt
Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med att vatten sätts på efter reparationer av en ledning. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Eventuell luft i ledning kan göra att rost lösgörs flera dagar efter att vattnet varit avstängt.

Dricksvattnet är vitt/gråvitt
Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften kan ha kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en stund försvinner luften. Det kan också ibland finnas kvar luftfickor på en större ledning flera dagar efter ledningsarbete, vilket efter hand kommer ut i kranar i större eller mindre omfattning. Luft i vattnet är helt ofarligt.

Dricksvattnet är grått/svart
Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Dricksvattnet är grönt
Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Dricksvattnet lämnar vita utfällningar i kokkärl
Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Publicerad den 20 mars 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)