Tömning av slam och latrin

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Om du har en permanentbostad, det vill säga att du har en villa som du bor i hela året, och har egen avlopp, ska slambrunnen tömmas en gång varje år. 

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2020-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan.

Avgifter för tömning av eget avlopp***

Avgiften beror på storleken på brunnen. Dessutom kan det tillkomma kostnader om chauffören måste använda en längre slang eller om du har för tungt brunnslock.

 TypKostnad
Avvattnande teknik  
Brunn, mindre än 1,5 m3 1 975 kr/tömning
Brunn 1,5 - 4 m3 2 138 kr/tömning
Heltömmande teknik  
Tömning av brunn, mindre än 4 m3 2 613 kr/tömning
Tömning av brunn 4,1 - 9 m3 2 988 kr/tömning
Kostnad per kubikmeter utöver 9 m3    268 kr/m3
Fettavskiljare 3 438 kr/tömning
BDT-bruunn, endast bad, dusch och tvättvatten 2 488 kr/tömning
Tilläggsavgifter
Chauffören avgör om det går att tömma brunnen eller  inte.
 
Tilläggsavgift för slang över 11-30  m   250 kr
Tilläggsavgift för slang över 31-40 m   500 kr
Tilläggsavgift för slang över 41-50 m   750 kr
Tilläggsavgift för slang över 51-60 m  1 000 kr

Tillägg för hantering av lock tyngre än 15 kilo

    625 kr/tillfälle

Framkörningsavgift *

    825 kr/tillfälle

Krav på närvaro vid tömning

    840 kr/tillfälle

Extra budad tömning, inom 14 kalenderdagar

3 825 kr + tömning

Extra/akut tömning av slam**

8 607 kr + tömning

Latrinkärl inkl inlämning på ÅVC

   375 kr/kärl

* Avgift för framkörning till en brunn som inte går att tömma på grund av hinder, bristfällig väg eller att abonnenten vägrar tömning.
** Beställning utanför planlagd tömning. Beställes hos entreprenören eller kommunen.

*** Utdrag ur taxan. Reservation för felskrivning. Priser inkl 25 % moms.

Publicerad den 26 mars 2016
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)