Hushållsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Du som fastighetsägare i Storumans kommun betalar en avgift för omhändertagandet av ditt hushållsavfall. Antalet bostäder inom fastigheten och vikten på ditt avfall avgör hur mycket det kostar.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2020-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida.

Du betalar för ditt avfall efter vikt

Från och med 2006 gäller en viktbaserad avfallstaxa för dig som bor i villa. Det innebär att ditt sopkärl vägs vid varje hämtning och vikten på dina sopor avgör kostnaden. Har du eget kärl får du faktura fyra gånger per år. Övriga renhållningsavgifter faktureras en gång per år. Om soptunnan är överfull vid ordinarie hämtning, eller om du har extra sopor på sidan om, så kostar det extra.

Avgiften för behållaren (soptunnan) blir lägre om du delar kärl med grannen eller om du har kompost så att du har rätt till hämtning var fjärde vecka. Under "Relaterad information" kan du läsa mer om kommunens dispenser.

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av tre delar; en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. De två senare kan du själv påverka genom storleken på kärlet och att sortera ditt avfall så det blir mindre sopor kvar att kasta. 

Åretruntboende och verksamheter

Grundavgift*

Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, hushållens farliga avfall, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

  • Enfamiljshus 1 445 kronor per år.
  • Flerfamiljshus 868 kronor per år och lägenhet.
  • Verksamheter 434 kronor per år.

Behållare- och viktavgift, 14-dagars hämtning, område A och B*

Avgiften består av en behållareavgift beroende på vilken kärlstorlek du valt och en rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt avfall.

Kärlstorlek 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter
Fast avgift/år 672 kr 672 kr 794 kr 1 064 kr 2 208 kr
Rörlig avgift 2,40 kr/kg 2,40 kr/kg 2,40 kr/kg 2,40 kr/kg 2,40 kr/kg

Fritidshus

Hushållsavfall från fritidshus hämtas minst var fjortonde dag. Du kan välja mellan olika abonnemang beroende på vilken typ av behållare du vill ha och hur mycket du använder fritidshuset. Avgiften består av grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgift*

En fastighet kan innehålla en eller flera enheter för boende, om det exempelvis finns flera stugor på fastigheten eller ett ombyggt garage. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många enheter, boendemöjligheter, din fastighet har. Ett vanligt enfamiljshus bedöms normalt som en enhet. 

Om ditt enhet hyrs ut privat eller via en förmedling ska du inkludera dessa uthyrningsveckor i nyttjandegraden. 

  • Grundavgift 868 kr/år per enhet
  Hämtningsfrekvens/nyttjandegrad
  Mindre än 13 veckor/år14-26 veckor/år27-52 veckor/år
Gemensam behållare    808 kr/år 1 129 kr/år  1 890 kr/år
Eget kärl 80/140 liter    926 kr/år  1 218 kr/år  1 993 kr/år
Eget kärl 190 liter 1 049 kr/år  1 399 kr/år  1 730 kr/år

Exempel:
Om man nyttjar huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern samt 1 v vid påsk så är det totalt 8 veckor.
Om man nyttjar huset 10 v under vintern och sommaren, och sedan var tredje helg under resten av året (14 v) så blir det tillsammans 24 veckor.
Om man nyttjar huset  12 hela veckor under året samt varannan helg under resten av året (20 v) så blir det tillsammans 32 veckor.

Fastigheter utan boendemöjligheter

Grundavgift*

Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, farliga avfall, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration. Allt för att dina hus ska kunna hållas i skick enligt plan- och byggbestämmelser.

  • Bebyggda fastigheter utan boendemöjligheter 868 kr/år

* Utdrag ur taxan. Reservation för felskrivning. Priser inkl 25 % moms.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)