Information till föreningar

Föreningar och privatpersoner som säljer fika och mat på ett evenemang eller marknad ska uppfylla de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) oavsett om verksamheten omfattas av krav på registrering eller inte.

För att omfattas av kravet på registrering krävs att livsmedelshanteringen har en viss grad av kontinuitet och en viss grad av organisation. Vid bedömning av kontinuiteten är det inte bara själva serveringen eller försäljningen, utan även tiden för eventuella förberedelser som räknas in.

Tänk på att även om ni inte behöver registrera verksamheten så ansvarar ni för att livsmedlen är säkra. Det är även viktigt att information om innehållet i produkterna är korrekt.

Publicerad den 4 oktober 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)