Hygges-och naturvårdsbränningar

Kalhygge

Du som planerar att utföra hygges- eller naturvårdsbränning i sommar måste anmäla detta skriftligt till Storumans kommun senast 30 dagar före planerad bränning.

Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt resurslista på personal och materiel. Om eldningsförbud råder måste räddningstjänsten medge dispens från eldningsförbudet innan bränningen får starta

Ansvarig bränningsledare ska anges i anmälan om hygges- och naturvårdsbränning. Skogsbolagen/skogsägare ska skicka in personal- och materielförteckningar samt jourlistor med uppgifter om telefon och mobiltelefon, även om det inte är aktuellt med bränning. Skicka även in uppgifter om ägarområden och nya skogsbilvägar. 

Blanketten för att anmäla hygges- och naturvårdsbränning finns under fliken relaterad information. Du fyller i blanketten, skriver ut den, signerar den med ditt namn och skickar in den till:

Storumans kommun
Räddningstjänsten
923 81 Storuman
Fax: 0951-778 92

Vill du skicka den med e-post går det också bra. Då scannar du in den signerade blanketten och skickar den till raddning@storuman.se

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)