Eldning utomhus

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Lars-Erik Sundqvist
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: l-e.sundqvist@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på en eld

Du kan elda när som helst om det inte är eldningsförbud och du behöver inget tillstånd från oss. Men om det är eldningsförbud helt eller delvis får du inte elda. Vi annonserar alltid om det är eldningsförbud både här på webbplatsen och via andra medier.

Eldningsförbud sommaren 2018

Eldningsförbudet i Storumans kommun har skärpts. All form av eldning i skog och mark är förbjuden från och med tisdag 17 juli kl. 16.00 och tills vidare. Det är tillåtet, men olämpligt, att elda med grillkol eller gasol i utegrillar med minst 50 cm benhöjd på den egna tomten. Beslutet är fattat med stöd av Förordning om skydd mot olyckor 2 kap, 7§. 

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder sedan 10 juli klockan 13.00 med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 eldningsförbud i Storumans kommun. Förbudet skärps nu till att omfatta all eldning utomhus, även vid särskild iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök.

Det innebär att det råder förbud mot all form eldning med öppen låga utomhus, gäller även engångsgrillar, portabla sprit- och gasolkök eller annan utrustning som har direkt markkontakt. Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Ansvar

Det är alltid den som har hållit i tändstickan som har ansvaret för eldningen. Om elden sliter sig och blir en okontrollerad brand ligger alltid ansvaret hos den som har tänt. Det är också samma person som har ansvar för att grilleldar ute i skogen släcks och se till att det finns släckutrustning om det skulle behövas. Att vara vårdslös med eld eller bryta mot ett eldningsförbud är straffbart.

Här får du elda

När det är helt eldningsförbud får du elda med grillkol i utegrillar eller eldstäder i cementringar på din egen tomt. Om det är väldigt torrt är det inte lämpligt att elda ens med grillkol.

Om du har tänkt tända en brasa i tättbebyggt område som blir större än två meter i diameter vill vi att du anmäler det till oss. Utanför tätbebyggt område behöver du inte anmäla men kom ihåg ansvarsreglerna och allemansrätten.

Här får du inte elda

Din eldning får aldrig innebära olägenhet för någon annan. Du får inte elda så att rök, gnistor eller lukt stör andra. Det kan vara bra att försäkra sig om att inte någon granne har hängt ut tvätt på tork när du har tänkt elda. Du får inte elda nära en tomtgräns.

Bränsle som du får elda

Bränslet ska vara rent. Ved, kvistar, grenar, rötter, pellets eller grillkol går bra.

Rivningsvirke, målat virke, däck, möbler och impregnerat virke får aldrig brännas utan ska lämnas till återvinningsstationen.

Inom tätbebyggt område får du elda upp löv och mindre trädgårdsavfall om brasan är mindre än två meter i diameter. Kom bara ihåg att de vanliga ansvarsreglerna också gäller här.

Tänk på detta

Du ska aldrig slänga engångsgrillar eller grillkol i vanliga avfallskärl!

En glödbrand kan leva i flera dagar efter att den förefaller släckt. En plåthink med tättslutande lock är det enda säkra sättet att ta hand om grillar och kol.

Om elden ändå blir utom kontroll ska du utan dröjsmål ringa 112.

Majbrasor

Majbrasor är en viktig del i traditionen att välkomna våren. För majbrasor gäller samma ansvarsregler som för annan eldning. Vi vill att du som ska ha en majbrasa anmäler det till oss.

Du kan mejla oss på räddningstjänsten, skriv "majbrasa" i rubrikraden. Ange vem du är och var du ska elda.

I en majbrasa får du endast elda rent träavfall, rötter, stubbar och liknande. Du får aldrig elda målat/impregnerat virke eller gamla däck och möbler. Du måste ha markägarens tillstånd.

Hygges- och naturvårdsbränning

Dessa är naturliga delar i ett modernt skogsbruk. Samma ansvarsregler som för övrig eldning gäller även här. Dessa bränningar utförs för det mesta när det är torrt och då är det ofta eldningsförbud. För att du ska beviljas undantag från eldningsförbud måste du göra en skriftlig ansökan till oss.

Vi har ungefär tre veckors handläggningstid och under sommaren kan den vara längre så vi rekommenderar att du ansöker i god tid. 

Publicerad den 17 juli 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)