Brandsläckare och brandfilt

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Lars-Erik Sundqvist
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: l-e.sundqvist@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd

Det finns tre typer av brandsläckare att välja på; vattenslang, skumsläckare eller pulversläckare. Kolsyresläckare är aldrig lämpliga i bostäder.

Vatten

En vattenslang är billig och kan användas till annat än att släcka bränder med. Du kan själv kontrollera att den fungerar och du har obegränsad tillgång på släckmedel. Nackdelen är att vatten kan ge stora skador i fastigheter och är mycket farligt om det används mot brinnande matolja.

Skum 

En skumsläckare kan vara bra i en bostad men kräver oftast lite vana av dig för att ge bästa släckeffekt. Den måste finnas i en frostfri miljö och det finns en liten risk att en skumsläckare rostar invändigt. Finns att få i sex eller nio liter.

Pulver

Pulversläckare anses som de mest lämpliga för ett hem. Pulver är mycket effektivt mot alla sorters bränder. Även du som aldrig har använt en pulversläckare kan ofta lyckas släcka en mindre brand inomhus.

Den största nackdelen med pulver är att det smutsar ner väldigt mycket. Trots det så rekommenderar de flesta försäkringsbolag pulversläckare hemma. De brukar säga att de hellre betalar en sanering av pulver än en brandskada.

En lämpllig storlek på pulversläckare för hemmabruk är fem-sex kilo, två-kilos släckare är lämplig att ha i bilen eller båten.

Godkända släckare

Innan du bestämmer dig för en släckare bör du kontrollera att du inte betalar ett överpirs för den. Det är särskilt viktigt om du köper av en kringresande försäljare. Alla släckare som är CE-godkända är bra. Ju högra EN-nummer en släckare har, ju effektivare är den. Det är inte självklart att en dyr släckare eller en släckare med generösa garantier är den lämpligaste.

I detaljhandeln brukar det finnas billiga släckare som oftast fungerar bra i hemmiljö. Däremot kanske vissa av dem inte går att återfylla utan måsta kasseras efter användning. En del försäkringsbolag erbjuder också brandsläckare och brandfilt till rabatterade priser.

Du bör också veta att vi, räddningstjänsten, inte gör kontroller eller brandsyner i bostäder. Om någon kräver att bli insläppt hos dig för att kontrollera ditt brandskydd så kommer den personen inte från oss.

Service av brandsläckare

Alla släckare har en plombering som ska garantera att släckaren inte är använd. Om plomberingen är bruten eller om mätaren inte står på grönt ska du lämna in den.

Är släckare av en sort som inte går att ladda om måste du kassera den. Se till att en fackman kontrollerar din släckare ungefär vart femte år.

En pulversläckare ska man vända upp och ner och skaka kraftigt några gånger varje år, det förebygger att pulvret klumpar ihop sig.

Brandfilt

En brandfilt kan du använda till att släcka brand i kläder, lägga filten över en brinnande kastrull, en brinnande papperskorg, tv eller annan elektrisk apparat.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)