Renhållningsområden

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd
Renhållningsområde från 2014

Det kommunala renhållningsområdet finns idag inom större byar och samhällen i hela Storumans kommun. Inom dessa områden hämtas hushållsavfallet av sopbilen. Just nu genomförs en kontroll av alla fastigheter inom renhållningsområdena.

Kommunen är, enligt lag (Miljöbalken 15 kap) skyldig att samla in, transportera bort och omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Denna lag är till för att få fram en strukturerad och fungerande hantering av att omhänderta avfallet.  Storumans kommun har därför byggt upp en infrastruktur för avfallhantering med grundprincipen att alla inom de kommunala renhållningsområdena skall lämna sina brännbara hushållssopor i gröna kärl. 

De byar och platser som ingår i renhållningsområdet beslutas av kommunfullmäktige. I Storumans kommun beslutades det 2014 om att utöka sitt renhållningsområde för avfallshanteringen. Det innebär att fler fastighet sedan dess berörs av de lokala föreskrifterna. 

Genomgång av våra renhållningsområden

Idag saknas information om många fastigheter i kundregisteret för renhållning. Dessa fastighetsägare kommer att få ett brev med information om de olika former av kärl, dit avfallet ska lämnas, utifrån hur fastigheten används. Vid genomgången av registret kontrolleras även dispenser som har utgått, om ägandeskapet är felaktigt registrerat och om nybyggnation har skett på fastigheten.

Vid nyregistrering, nybyggnation och tillbyggnad på en fastighet tittar vi på antalet enheter inom fastigheten som på enskilt sätt kan användas. Det är de delar där man oberoende av varandra kan bo. Varje enhet ska betala en avgift för renhållningen.

Ingen tömning av sopbilen

På alla kärl sitter en "tagg", en identifiering, som berättar vilken fastighet som använder kärlet. När kärlen inte har tömts på länge kommer vi att kontakta fastighetsägaren för att fråga vad man gör av sitt avfall. Användaren uppmanas därefter använda sitt kärl.

Fastigheter som på ett oriktigt sätt hanterar sitt avfall kommer att lämnas vidare till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tillsyn.

Dispenser

Intresset och möjligheter att omhänderta sitt avfall på ett miljömässigt riktigt sätt kan variera stort bland befolkningen och att låta den enskilde individen ta hand om sitt avfall tillåts endast undantagsvis. 

Om du anser att du tar hand om ditt avfall och sorterar på ett sätt idag eller om din fastighet inte används kan du ansöka om dispens hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Fram tills dess ansökan är beviljad kommer renhållningsavgift att debiteras.

Grundavgiften debiteras trots dispens.

Ny renhållningsordning 2021

Kommunen har tagit fram förslag till ny avfallsplan för åren 2021-2030 och nya föreskrifter för avfallshantering som ska börja gälla under nästa år. Innan kommunfullmäktige senare ska ta beslut om planen och föreskrifterna har fram till 4 november 2020 allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Publicerad den 15 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)