Sortera ditt avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd
Barn som sorterar avfall

Avfall som inte får slängas i soppåsen sorterar du ut och lämnar på återvinningscentraler och återvinningsstationer. 

En del sopor innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat så att de inte skadar människa och miljö. Därför hör farligt avfall och elavfall inte hemma i soppåsen. Grovavfall ska inte heller läggas i soppåsen, eftersom det ofta är för stort, tungt eller inte är brännbart. 

Publicerad den 13 mars 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)