Återvinning och avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd
Soptunna med tidningar

Avfall är inte bara skräp utan kan också vara material som kan återanvändas, återvinnas eller nyttjas som bränsle för fjärrvärmeproduktion.

Det är viktigt att du lämnar avfallet på rätt plats, eftersom det annars kan skada naturen eller människors hälsa.

Det ska vara lätt att återvinna avfallet och vårt mål är att så långt som möjligt nyttja avfallet som resurs. Ditt avfall ska påverka miljön så lite som möjligt.  

Kundtjänst är öppen mellan 9,30 - 12,00

Du når oss på kundtjänst för vatten och renhållning på telefon 0951- 140 86

Du kan även läsa mera genom att klicka på rubrikerna nedan:

Vid ägarbyte eller andra frågor som inte brådskar kan du även nå oss på renhallning@storuman.se 

Besök vid ÅVC

För att värna om din hälsa och vår personals hälsa vi ber dig därför visa hänsyn samt följa våra riktlinjer.

Sortera hemma

Det är viktigt att du sorterar innan du kommer till oss. På så sätt minskas din tid inne på anläggningen och kön för de som väntar minskas, dessutom underlättar du arbetet för dig själv och för de som arbetar på anläggningen.

"En och en" - regeln i Tärnaby

Under delar av året har vi stort besöksantal vid Morkan ÅVC. Detta kan leda till köbildning både inne på och utanför vår anläggning. Från och med nu kommer vi därför att använda oss av våran vägbom för reglera antalet besökare på anläggningen.

Vid högt tryck kommer bommen att vara nerfälld . Vi ber dig därför att stanna vid stopp-skylten och invänta att bommen öppnas. Därefter kör en bil in åt gången.  "En och in"-regeln kommer med andra ord att gälla från och med nu.

Vi vill även be er tänka till en extra gång innan ni besöker Morkan ÅVC, kan besöket vänta? I så fall avvakta och hjälp oss minska köbildning.

Öpppettider på Morkan ÅVC och Storumans ÅVC

Upphandling snöskottning

Storumans kommuns tekniska avdelning söker snöskottare till några av kommunens CUS, centrala uppsamlingsstationer. Anbud kan gärna lämnas på en eller flera platser, prissatta var för sig eller i grupp. 

För att avfallslämnaren ska kunna komma åt kärlen ska det snöröjas om snödjupet överstiger 12 cm. Det är också viktigt att det snöröjs inför sophämtningen, var eller varannan vecka under vintertid.

Vi söker till flera platser

Konäset, Granås, "Laisholm runt", "Rönäs svängen", Joejsö, Joeström, Mosekälla, Västansjö, Portbron, Brattåker, Norrberg, Umnäs, Akkan, Abborrberg, "Klippen 3 platser", Stintbäcken, "Björkvattnet runt" och flertalet platser inom Hemavan.

Avtalet gäller från 1 november 2022 till och med 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning. Hela underlaget finns att läsa här. 

Anbud ska innehålla ditt namn, adress och personnr samt vilka platser du kan snöskotta och kostanden. Anbud ska inkomma senast 4 oktober 2022.

Anbud och frågor kan besvaras av anna.brunned@storuman.se, och telefon 0951-140 76.

Publicerad den 2 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)