Aktuellt

På bilden syns från vänster Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande, Karin Malmfjord, kommunstyrelsens vice ordförande, Peter Persson, koncernchef, Mona Olofsson, näringslivssekreterare och Johan Duvdahl, näringslivschef.

Rapport från dialogmöte med näringslivet

Cirka 25 företagare, politiker och tjänstepersoner från Storumans kommun träffades på måndagskvällen för ett dialogmöte. Syftet med mötet var att skapa en gemensam målbild av vart vi är och vart vi ska. Vi pratade företagsklimat, framtida satsningar och förbättringsområden.

Rapport från dialogmöte med näringslivet
Discgolf

Ansök om bidrag till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Kommunstyrelsen har för år 2021 avsatt 500 000 kr för genomförande av attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser, det som tidigare kallades "Storuman är nice-pengar". På kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober beslutades om ytterligare en utlysning av årets kvarvarande medel på 91 000 kr. Sista ansökningsdag är 15 november och beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 december.

Ansök om bidrag till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Evenemang