Aktuellt

Föreningsmöte

Inbjudan till föreningsträffar med inflyttarservice

Nu bjuder inflyttarservice in till uppföljningsmöten efter höstens föreningsträffar. Vi ska fortsätta med arbetet vi påbörjade i höstas om hur vi tillsammans kan utveckla och marknadsföra föreningslivet i Storumans kommun.

Inbjudan till föreningsträffar med inflyttarservice
Utsikt skoterled Gunnarn

Ansök om bygdeavgiftsmedel

Nu är det dags att ansöka om bygdeavgiftsmedel. Nytt för i år är att Länsstyrelsen Västerbotten enbart tar emot ansökningar under perioden 10 januari-31 januari. Bygdeavgiftsmedel kan sökas av alla registrerade organisationer och medlen kan användas till exempel för att reparera och rusta upp bygdegårdar och förbättring av idrottsanläggningar stigar och leder.

Ansök om bygdeavgiftsmedel

Evenemang