Röbroskolan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Norrlandsgatan 1
923 32 Storuman
Telefon: 0951-141 30
Telefax: 0951-141 32

Kontaktperson
Annelie Fjellström
Rektor
Telefon:0951-141 33
E-post:annelie.fjellstrom@storuman.se

Skolassistent
Maria Reinholdsson
Telefon: 0951-141 30
Mobiltelefon: 070-346 01 34
E-post: maria.reinholdsson@storuman.se

Studie- och yrkesvägledare
Anja Kerro
Telefon: 0951- 141 03
Mobil: 070-349 64 01
E-post:anja.kerro@storuman.se

Skolkurator
Jennie Larsson
Tel 0951-142 59,
MobiL: 070-552 08 16
E-post: jennie.larsson@storuman.se

Skolsköterska
Monica Larsson
Telefon: 0951-141 40,
Mobil: 070-510 08 94
E-post: monica.larsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Röbroskolan högstadieskola

Röbroskolan är en 7-9-skola som ligger centralt i Storumans tätort och nära badhus, ishall och idrottshallar.

Lokaler för undervisning i musik, hem- och konsumentkunskap och slöjd finns i anslutning till skolan. Skolans elever kommer från tätorten och närliggande byar. Skolan har egen idrottsplan och sim- och sporthall i anslutning till skolområdet.

Publicerad den 4 april 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)