Yrkeshögskola (Yh)

Arbetsmarknad

En Caterpillar grävmaskin i en täkt
Under utbildningen får du lära dig sköta avancerade tekniska utrustningar och även hantera lastmaskiner.

Det råder idag stor brist på personal med kompetens inom produktion och användning av bergmaterial. Du har goda utsikter till ett jobb i branschen efter en utbildning till processtekniker krossning, asfalt och betong.

Arbetsuppgifterna är både tekniskt och praktiskt inspirerande. Du får lära dig sköta avancerade tekniska utrustningar och även hantera lastmaskiner. Exempel på arbeten efter utbildningen kan vara:

  • Maskinist vid krossanläggning för produktion av bergmaterial
  • Processoperatör malmförädling, stenkross
  • Asfaltarbetare asfaltframställning, asfaltläggning
  • Processoperatör vid produktion av betong
  • Betongstationsskötare

Efter utbildningen har du fått kunskap om olika bergmaterial, om tillverkning och produktion av asfalt och betong. Du kan använda processutrustningar på ett effektivt och säkerhetsmedvetet sätt. Det kan vara krossutrustning för krossning av berg, asfaltberedning och utläggning, att köra hjullastare eller sköta utrustning på en betongstation.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)