Yrkeshögskola (Yh)

Upplägg och kurser

Bild på händer som håller alunskiffer
I utbildningen ingår bergmaterialkunskap.

Upplägg

Utbildningen sker till stor del på distans, men med regelbundna träffar för praktiska moment i Vilhelmina eller Sollefteå. 20 veckor av utbildningen genomförs som lärande i arbete, LIA, där du deltar i arbetet på en arbetsplats. Huvuddelen av LIA ligger under sommarmånaderna. Teoriundervisningen sker via PC-baserad videokonferensteknik och digital lärplattform. Du kan följa lektionerna med hjälp av din egen dator, och du har tillgång till digitalt material via utbildningens webbplattform på nätet. Det är gemensamma samlingar ungefär en vecka per månad, för att genomföra praktiska moment. Det kan då röra sig om att lära sig köra hjullastare, att sköta ett krossverk eller annan produktionsutrustning eller olika laborativa moment.

Poäng - Yh

370 p (5p/vecka), 74 veckor

Ingående kurser, 5p / vecka

Arbete på väg och transporter 10p
Arbetsmiljö och säkerhet 15p
Bergmaterialkunskap 25p
Betongteknik och betongproduktion 30p
Examensarbete 20p
Förberedande branschkunskap 15p
Hjullastare i bergmaterial- och asfaltproduktion 20p
Krossteknik och losshållning 35p
Lärande i arbete 100p
Massatillverkning och maskinkunskap asfalt 20p
Mekanisk underhållsteknik 20p
Miljökunskap 15p
Provningsmetoder och standarder 15p
Utläggning, transport, logistik 20p
Vägning och verifiering 10p

 Summa: 370p

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)