Lokalt aktivitetsstöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktperson
Gunilla Pettersson
kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-140 97
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se


kultur- och biblioteksassistent
Telefon: 0951-141 81
E-post: -

Ansvarig nämnd

Om du är drivande eller medlem i en förening och du planerar en aktivitet kan du söka lokalt aktivitetsstöd från oss. Lokalt aktivitetsstöd kan du söka två gånger per år.

Ansökan gör du på blanketten här till höger, och på den redovisar du också resultatet av aktiviteten. Ordförande, kassör eller revisor i din förening måste underteckna ansökningsblanketten. Bidrag ges med 50 kronor per tillfälle. Ange bank- eller plusgirokonto för utbetalning.

Din aktivitet måste uppfylla följande kriterier för att kunna få bidrag: 

 • minst 3 personer i åldern 7-20 år ska delta
 • ledaren för aktiviteten ska vara utsedd av föreningen och vara minst 13 år (ledare i åldern 13-20 år är också bidragsberättigad).
 • aktiviteten ska pågå minst en timme.

Dessutom gäller följande:

 • Din förening kan få bidrag för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
 • Samma person kan delta endast i en bidragsberättigad sammankomst per dag, i en och samma förening.
 • Samma aktivitet får inte delas upp i flera mindre grupper.
 • Ditt arrangemang eller din tävling ska genomföras lokalt
 • Du får inte ta betalt, till exempel en entréavgift.
 • Vi kan heller inte ge bidrag till aktiviteter som kan ge ekonomiskt utbyte, till exempel jakt, fiske, bärplockning och liknande.

Det är viktigt att du fyller i ett närvarokort. En gruppledare ska intyga att närvarokortet innehåller korrekta uppgifter. Närvarokorten och kopia av ansökningsblanketten ska förvaras hos er under minst 4 år.

För att få bidrag, ska själva föreningen som står som arrangör uppfylla följande kriterier:

 • Huvudorganisationen söker bidraget för samtliga sektioner.
 • Föreningen ska ha en drogpolicy. Denna ska innehålla en handlingsplan och beskriva föreningens förebyggande arbete runt droger. Handlingsplanen ska årligen diskuteras på föreningens årsmöte/medlemsmöte under en specifik punkt (drogpolicy).
 • Samtliga ungdomsledare i föreningen ska en gång per år bekräfta via sin signatur att de tagit del av policyn.

Om din aktivitet genomförts under perioden 1 januari till 30 juni, måste vi ha din ansökan senast den 15 augusti. Om aktiviteten genomförts mellan 1 juli och 31 december måste vi ha ansökan senast 15 februari. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)