Rekvirering av bygdeavgiftsmedel

Under sommaren 2018 har Länsstyrelsen meddelat följande förändringar för rekvirering av bygdeavgiftsmedel: 

Bygdemedel 2016 och tidigare: ingen utbetalning 25 juni – 3 juli, 12 juli – 3 aug samt 9-10 augusti.

Bygdemedel 2017 och 2018: ingen utbetalning under vecka 29-31 samt 33.

Storumans kommun granskar alla rekvisitioner som remitteras från Länsstyrelsen löpande.

Publicerad den 25 juni 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)