Fritidsklubb

Fritidsklubb

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tio år kan vi istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb. Fritidsklubben i Storuman kommer att ha sin bas på Aktivitetens fritidsgård men utifrån inplanerade aktiviteter kan platsen variera.

Kostnad för att delta i fritidsklubben är 500 kr per termin och faktureras i slutet av varje termin. Mellanmål ingår inte utan kan köpas på Röbroskolans matsal. Verksamheten ska utgå från barnens egna intressen och behov. Barnen ska övas i att ta eget ansvar för planering, innehåll och genomförande.

Till fritidsklubben kan man komma och delta i planerade aktiviteter. De planerade aktiviteterna kan variera med barnens intressen, idrotter, pyssel, lek och spel kan vara exempel på sådant man kan sysselsätta sig med på fritidsklubben och förstås även läxläsning. Planerade öppettider blir de dagar Centralskolan har kort dag vilket preliminärt blir måndag, onsdag och fredag.

Öppettider för fritidsklubben blir:

- från skoldagens slut till 16.30.
- lov- och studiedagar under terminstid 8.00-16.30
- jul- och sommarlov stängt.

Om ditt barn idag har fritidshemsplats säger du upp den genom att använda blanketten uppsägning av barnomsorg.

Anmälan till fritidsklubb görs på blanketten anmälan till Fritidsklubb

Barn som går på fritidsklubb kan vid behov erhålla lovomsorg på fritidshem under sommarlov och/eller jullov. Avgift blir då som för fritidshem och beräknas utifrån inkomst. I förekommande fall ska man då ansöka om barnomsorg.

Publicerad den 9 juni 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)