Särskolan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Norrlandsgatan 1
923 32 Storuman
Telefon: 0951-141 30
Telefax: 0951-141 32

Kontaktperson
Annelie Fjellström
Rektor
Telefon:0951-141 33
E-post:annelie.fjellstrom@storuman.se

Skolassistent
Carina Fjellström
Telefon: 0951-141 30
Mobiltelefon: 070-346 01 34
E-post: carina.fjellstrom@storuman.se

Studie- och yrkesvägledare
Anja Kerro
Telefon: 0951- 141 03
Mobil: 070-349 64 01
E-post:anja.kerro@storuman.se

Skolkurator
Jennie Larsson
Tel 0951-142 59,
MobiL: 070-552 08 16
E-post: jennie.larsson@storuman.se

Skolsköterska
Monica Larsson
Telefon: 0951-141 40,
Mobil: 070-510 08 94
E-post: monica.larsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Elever sitter vid bord

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. I vår kommun har vi en integrerad särskola.

Elever inskrivna i särskolan är tillsammans med sina klasskamrater i så stor utsträckning som möjligt och har då anpassat material.

Särskolans personal och elevernas assistenter finns med eleverna på flertalet av lektionerna.

På Röbroskolan hålls vissa lektioner enbart för särskolans elever. Dessa ämnen kan variera från år till år.

Grundsärskola och träningsskola 

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former; grundsärskolan och träningsskolan. De flesta elever går i grundsärskolan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Den nioåriga grundsärskolan har en egen läroplan. Undervisningen bedrivs i nära anslutning till grundskolan. Grundsärskolans läroplan har egna kursplaner.

Undervisningen i särskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Eleven undervisas i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. Skillnaden är att ämnenas innehåll anpassas till elevens egna förutsättningar. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)