Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Nu finns det möjlighet att ansöka om barnomsorg på nätter, kvällar och helger för dig som arbetar på obekväm arbetstid. 

Din ansökan ska kompletteras med ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur dina/era anställningsförhållanden ser ut. Förskolechefen beslutar i ärendet. Möjligheten att ansöka om barnomsorg är nu öppen både i Hemavan Tärnaby och i Storuman.

Barnomsorg på OB-tid kommer i Storuman att starta på förskolan Regnbågen från och med 20 augusti 2018. 

Skriv ut din ansökan och skicka den tillsammans med arbetsgivarintyg till:

Storumans kommun
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
923 81 Storuman

Publicerad den 23 augusti 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)