Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Nu finns det möjlighet att ansöka om barnomsorg på nätter, kvällar och helger för dig som arbetar på obekväm arbetstid. 

Din ansökan ska kompletteras med ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur dina/era anställningsförhållanden ser ut. Förskolechefen beslutar i ärendet. Möjligheten att ansöka om barnomsorg är öppen för dig som har barn och bor i området runt Hemavan Tärnaby. Senare i år kommer vi också att erbjuda barnomsorg på OB-tid i den östra delen av kommunen. 

Skriv ut din ansökan och skicka den tillsammans med arbetsgivarintyg till:

Storumans kommun
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
923 81 Storuman

Publicerad den 7 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)