Ansök om bygdeavgiftsmedel

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Bygdeavgiftsmedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdeavgiftsmedel. Från och med i år har rutinerna för ansökan av bygdeavgiftsmedel förändrats. 

Rutiner för ansökan av bygdeavgiftsmedel

Du som söker bygdeavgiftsmedel ska skicka din ansökan till Länsstyrelsen Västerbotten. Ansökan ska vara inne senast den 31 januari 2018. 

Vad kan pengarna användas till?

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

Vem kan söka bygdeavgiftsmedel?

Bygdeavgiftsmedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Storumans kommun som hela kommunen. Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste ha ett organisationsnummer och vara inregistrerad i kommunens föreningsregister. Ideella föreningar som inte har organisationsnummer ansöker om det hos Skatteverket.

Bygdeavgiftsmedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdeavgiftsmedel?

Du kan söka bygdeavgiftsmedel till bland annat:

  • reparationer eller investeringar i byggnader
  • förbättringar i idrottsanläggningar
  • inköp av utrustning

Du kan inte få bygdeavgiftsmedel till:

  • driftskostnader
  • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
  • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
  • kommersiell verksamhet

Finansiering

Bygdeavgiftsmedel kan finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kr har du möjlighet att söka förskott med 33 procent.

Hur söker jag bygdeavgiftsmedel?

Nu söker du bygdeavgiftsmedel med hjälp av e-tjänsten för föreningar företag och offentliga aktörer Min ansökan som är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag till exempel bygdeavgiftsmedel.

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Det gör du med användarkonto eller e-legitimation. Mer information om hur du loggar in i Min ansökan finns i manualen till Min ansökan.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Kostnader kan godkännas från och med. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk.

Ansökan kan också lämnas på blanketten som finns under relaterad information. Fyll i blanketten, skriv ut den och skriv under den med ditt namn och skicka till:

Länsstyrelsen i Västerbotten 
Storgatan 71B 
901 86 Umeå

Du kan också skicka den med e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se Märk då e-brevet med "Ansökan bygdeavgiftsmedel". 

Ansökan ska vara inskickad av behörig företrädare för föreningen/organisationen.

Läs också instruktionerna i riktlinjer för föreningsbidrag.

Publicerad den 4 december 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)