Stadsnät & Bredband - Storumans kommun

Stadsnät & Bredband

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktpersoner
Svante Granberg
Telefon: 0951-140 67
Mobil: 070-602 11 65
E-post: svante.granberg@storuman.se

Christer Norberg
Telefon: 0951-140 78
Mobil: 070-923 93 76
E-post: christer.norberg@storuman.se

Aron Pennling
Mobil: 073-0841076
E-post: aron.pennling@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommuns stadsnät som benämns SumNet har ett av världens bästa svartfibernät med hög hastighet, bra pålitlighet och stor utbredning. Stadsnätet har fått pris för "Årets stadsnät 2014" som delas ut av Svenska Stadsnätsföreningen.

Vi erbjuder ett konkurrensneutralt stadsnät som byggs ut, underhålls och utvecklas. Storumans kommun har som mål i sin bredbandsstrategi att år 2020 ska 95 procent av kommunens hushåll ha minst 100 Mbit/sekund och 20 procent av dessa minst 1 Gbit/sekund.

Nätet har byggts ut i stor omfattning och når nu över 90 procent av hushållen i kommunen. SumNet är ett öppet nät och ägs till 100 procent av Storumans kommun som en affärsverksamhet under kommunstyrelsen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)