Taxor och avgifter vård och omsorg 2018

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Camilla Jonsson
0951-140 49
camilla.jonsson@storuman.se

Ansvarig nämnd

Omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift

Nivå 1

550  kronor/månad        Städning/tvätt och/eller annan insats upp till 2 gånger/vecka.                           

Omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift

Nivå 2

1 085 kronor/månad Tillsyn och om behov finns av annan insats upp till 5 gånger/vecka.

Omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift

Nivå 3

1 900 kronor/månad Insats mer än 5 gånger/vecka.
Trygghetslarm 200 kronor/månad  
Korttidsboende 185 kronor/dygn Består av kost 105 kronor/dygn och omvårdnad 80 kronor/dygn.

Dagverksamhet

Lunch 58 kronor/tillfälle  
Ledsagning/enstaka avlösningstillfällen 105 kr/dag eller begränsad insats under dagen i de fall ordinarie hemtjänst-avgift ej debiteras  
Matdistribution 100 kronor/månad Enbart i nivå ett
Helpension 3 100 kronor/månad Gäller enbart äldreboende. Består av frukost, lunch, middag, eftermiddagsfika och kvällsfika.
Halvpension 1 850 kronor/månad Gäller enbart äldreboende. Består av frukost och lunch eller frukost och middag. Inget fika ingår.
Lunch/middagsabonnemang 2 480 kronor/månad  
Lunch eller middag 58 kronor/styck  

Om du är beviljad städning och tillredning av mat ingår det i omvårdnadsavgiften/hemtjänstavgiften.

Alla avgifter utom mat är inkomstprövade. Det innebär att du betalar den avgift ditt avgiftsutrymme tillåter men aldrig mer än högkostnadsskyddet som är 2 044 kronor/månad. Avgifterna för mat är inte inkomstprövade. Det innebär att du alltid betalar full avgift för mat.

Om beviljad insats påbörjas efter den 15:e i månaden betalar du halv avgift den första månaden. För mat betalar du från och med den dag det påbörjas.

Frånvaro och uppsägning

Vid omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift nivå 1 betalar du ingen avgift vid frånvaro en hel kalendermånad. För omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift nivå 2 och 3 betalar du ingen avgift för de frånvarande dagarna. För matabonnemang betalar du ingen avgift vid frånvaro en hel dag.

Avgiften för omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift, trygghetslarm och matdistribution upphör från kommande månad. Avgiften för mat upphör dagen efter uppsägningen.

Så räknar vi ut din avgift

Inkomster

Vi gör en beräkning av dina inkomster efter skatt. För makar/sambor läggs inkomsterna samman och delas på två så att båda makarna har lika stor inkomst, även om bara den ena parten har hjälp. Som inkomst räknas även beviljat bostadstillägg.

Kostnader

Från inkomsterna drar vi bort din boendekostnad och ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av:

  • Ett minimibelopp (fastställt av socialstyrelsen) som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, mediciner, hushållsel, försäkringar, tv-avgift och telefon.
    5 136 kronor/månad för ensamboende eller icke sammanboende par.
    4 340 kronor/månad för sammanboende makar/sambor.
  • En del av matkostnaden om du köper mat via matdistributionen.
  • Eventuell kostnad för god man.

Avgiftsutrymme

Inkomster minus bostadskostnad och förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet visar hur mycket du har råd att betala oss för omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift, trygghetslarm, korttidsboendets omvårdnadsdel och matdistribution.

Du behöver aldrig betala mer än högkostnadsskyddet som är på 2 044 kronor/månad. För mat betalar du alltid full avgift.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)