ABC - Alla Barn i Centrum

Skidåkande barn

Familjestöd välkomnar alla föräldrar med barn i ålder 3-12 år till föräldraträffar med tema ABC - Alla Barn i Centrum.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. Vi kommer under 4 gruppträffar diskutera

- Hur får vi en bra relation med våra barn?
- Hur kan vi förebygga konflikter?
- Hur kan jag tillämpa ett lugnt föräldraskap?
- Hur väljer jag mina strider?

Första träffen är den 6 februari. Vi träffas kvällstid kl. 18.00-20.00 i Storuman.

Deltagande är kostnadsfritt. Skicka din anmälan senast 10 januari till:

maria.carstedt@storuman.se

jennie.larsson@storuman.se

Varmt välkomna hälsar vi på Familjestöd!

Publicerad den 3 december 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)