Omsorg & hjälp

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
May-Louise Nilsson
Socialchef
Telefon: 0951-140 58
E-post: may-louise.nilsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Deltagare på vår dagverksamhet
Två av våra brukare på vår dagverksamhet.

Omsorg och hjälp från andra är ibland nödvändigt för ett bra liv. Vi erbjuder olika former av råd, stöd och hjälp för barn, ungdomar och vuxna.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)