Nyheter

Vi utbildar nya instruktörer i omsorgen

Utbildning i förflyttningsteknik med personal från Lycksele och Storuman.

Omsorgsnämnden genomför just nu en stor satsning på att utbilda förflyttningsinstruktörer i samarbete med Lycksele kommun. Vi utbildar totalt sex instruktörer i Storumans kommun och Lycksele kommun deltar med sex deltagare. 

Utbildningen genomförs på totalt sju dagar i två etapper och avslutas i maj.

– De blir instruktörer i förflyttningskunskap och de innebär att de ska kunna sköta utbildning av sina kollegor och på andra sätt ute i verksamheten. Här får de lära sig olika tekniker och hur man ska lära ut och analysera risker. Tekniken är inte alltid viktigast, utan det är viktigare att utgå från förutsättningarna som finns för mig och min patient och hur miljön ser ut, säger Staffan Jansson, utbildare från Modern Arbetsteknik.

Det är viktigt att tänka princip framför teknik när det handlar om förflyttning. Målet med utbildningen är att lära sig att anpassa sig efter situationen med de ergonomiska principer som finns och vad vårdtagaren kan och inte kan. Det gör att det blir lättare att lösa problemen i vardagen. På utbildningen deltar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor.

– Tidigare hade vi två instruktörer i Storuman, nu har vi åtta. Det innebär att vi blir mindre sårbara och vi kan jobba mer aktivt med det ute i verksamheten och stärka upp personalen i det tunga arbetet, säger Daniel Johansson, enhetschef för HSL-personalen på Storumans kommun.

Publicerad den 5 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)