Nyheter

Vi har genomfört en plockanalys

Tekniska avdelningen har samlat in avfall från hushållen i Stensele under måndag 25 september. Avfallet kommer att köras till Lycksele för en så kallad plockanalys.

Insamling av avfall till plockanalys kommer även att ske i Hemavan senare under veckan.

Varför gör vi en plockanalys?

Plockanalys är en metod för att karaktärisera avfall vilket innebär att avfallet handsorteras i olika fraktioner. Dessa vägs separat och en procentuell avfallssammansättning kan beräknas. Genom plockanalysen får man fram det underlag som krävs för att förändra eller utvärdera ett insamlingssystem. Analysresultaten kan användas till:

  • Ökad kunskap om dagens mängder och sammansättning på avfall
  • Uppföljning av mål i avfallsplaner
  • Minskade avfallskostnader
Publicerad den 25 september 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)