Nyheter

Vattenläcka på Ringvägen i Storumans tätort

Vi har en vattenläcka på Ringvägen i Storuman tätort. Läckan finns på sträckan mellan Timotejvägen - Timotejvägen. Med anledning av vattenläckan kan boende i området ha dåligt vattentryck.

Någon dag under vecka 33 kommer vattenläckan att bli åtgärdad. När vattenläckan åtgärdas kommer samtliga boende på ovan nämnda del av Ringvägen att drabbas och bli utan vatten.

Uppdaterad 2017-08-15 kl. 09:34

Vattenläckan kommer att åtgärdas 15 augusti med början kl. 07.00. Arbetet beräknas att pågå 6 - 8 timmar. Vatten finns att hämtas vid tappställe på kommunförrådet. Tag med egen dunk.

Publicerad den 15 augusti 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)