Nyheter

Varning för obemannade hoppborgar

Under de senaste åren har flera barn skadat sig när de trillat ned från hoppborgar. Nu varnar Konsumentverket för lek i obemannade hoppborgar.

Konsumentverket har fått in ett antal anmälningar om att barn har skadat sig när de lekt i hoppborgar. Det har varit allvarliga skador såsom skallskador och frakturer som har skett när barnen klättrat upp på hoppborgens väggar och sedan trillat ned från utsidan.

En enkät som Konsumentverket har låtit göra visar också att skador ofta sker när det är för många barn samtidigt i hoppborgen och att det då inträffar kollisioner. Båda dessa skadescenarion kan undvikas om det är någon som övervakar leken.

Det finns säkerhetsregler för de som ställer upp hoppborgar för allmänheten att de är skyldiga att övervaka den. Är inte hoppborgen övervakad ska den plockas ner. Om du ser en oövervakad hobborg i sommar, ta en bild och skicka till konsumentverket@konsumentverket.se Glöm inte bort att skriva var någonstans du sett den oövervakade hoppborgen!

Läs mer om hoppborgar hos Konsumentverket (länk öppnas i nytt fönster)

Publicerad den 19 juni 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)