Nyheter

Välbesökt byamöte i Skarvsjöby

Möteslokalen i Skarvsjöby
Det bjöds på gott fikabröd och intressanta samtal och diskussioner under byamötet i Skarvsjöby.

Cirka 30 personer samlades på måndagskvällen till byamöte i Skarvsjöby. Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell var på plats och diskuterade aktuella frågor i byn som enligt egen uppgift har kommunens bästa inflyttarservice.

– Det har varit en snabb förändring med vilka utmaningar man har i en kommun. Tidigare stod vi inför ett läge att göra oss av med bostäder, nu planerar vi för att bygga nytt, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

Kompetensförsörjningen är en av kommunens stora utmaningar i framtiden och den diskuterades på mötet.

– Vi ser att vi har en brist på arbetskraft och vi måste få hit nya människor. Ett exempel är att få fler YH-utbildningar till kommunen, när vi utbildade vindkraftstekniker så fick alla jobb direkt och många valde att stanna kvar i Storumans kommun, säger Tomas Mörtsell.

Skarvsjöby har under många år sett befolkningen minska men det beror inte på in- och utflyttningar utan på att det föds för få barn i förhållande till antalet äldre. Men något har hänt på senare i år i Skarvsjöby.

– Vi börjar på att få ganska många barn i byn. Vi håller igång byaföreningen och anordnar aktiviteter och vi har bra folk i byn och nära till natur och berg. Vi har också en inflyttarservice där vi hälsar alla nyinflyttade välkomna med ett personligt besök med en blomma. Vi vill att de ska förstå att det är välkomna. Jag tycker det här är en bra by och det är ju därför man blivit kvar i 60 år, säger Erold Westman som är ordförande i byaföreningen. 

Hastigheten på E45:an diskuterades

Kommunens trafikplanerare Talvikki Rundqvist informerade om skolskjutsar och vilka regler som gäller för att få skolskjuts. En fråga som är aktuell för Skarvsjöby är hastigheten genom byn. E45:an går rakt genom byn och flera barn bor nära vägen som de måste korsa när de ska åka med skolskjutsen eller gå hem till en kompis. Det undersöks just nu vilka olika lösningar som skulle vara aktuella, till exempel en fartkamera eller en gång- och cykelväg. Förutsättningen för en gång- och cykelväg enligt en variant som kallas för bruksväg är att alla markägare är överens och att en byaförening står som huvudman.

– Vi tittar på en sådan här lösning hellre än en fartkamera, men det krävs att alla är överens, säger Jimmy Lindberg, utredare på Storumans kommun.

Bygdeavgiftsmedel för utveckling av byn

Det blev också en genomgång om vilka möjligheter till stöd och bidrag som finns för föreningar och andra ute i byarna. Så kallade bygdeavgiftsmedel finns tillgängliga att söka för den som vill göra förbättringar eller utveckla något som gör livet trevligare för boende i bygden. Sista datum för att ansöka om bygdeavgiftsmedel under nuvarande ansökningsperiod är 31 januari 2018.

– Vill du ha hjälp eller mer information om vilka pengar som finns att söka är du välkommen att ta kontakt med oss på Storumans kommun, säger Alexander Jonsson, utredare på Storumans kommun.

Mötet avslutades med en öppen frågestund där politikerna och tjänstepersonerna fick svara på medborgarnas frågor om till exempel sopsortering, övergångsställen, gatubelysning och färdtjänst. Vi har skickat ut ett mail till alla som närvarade på mötet med information och återkoppling på de frågor vi inte kunde svara på igår. Hela presentationen finns under fliken "relaterad information".

Publicerad den 31 oktober 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)