Nyheter

Uppstart av bygderåd i Storumans kommun

Bygderåd
Foto: Monica Falkner

Den 7 oktober var det dags för det första mötet med Storumans kommuns nya bygderåd. På mötet diskuterades bland annat frågor om servicepunkter. Målsättningen är att de ska kunna börja inrättas efter årsskiftet.

20 personer var med på mötet och 16 byar är anmälda och representerade i bygderådet. Nu ska det tas fram en lista med kriterier för inrättandet av en servicepunkt och vilka krav som ska uppfyllas för att ersättning ska kunna utbetalas. 

I juni antog Storumans kommunfullmäktige en ny lokal serviceplan för Storumans kommun. I serviceplanen finns kommunens serviceorter, servicenoder och servicepunkter beskrivna samt vilken servicenivå som dessa bör omfatta. Serviceplanen ska säkerställa hur tillgången på  kommersiell och viss offentlig service ska se ut på landsbygden.

Den lokala serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse och kunskap kring service som en del av Storumans kommuns hållbara arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling. 

Publicerad den 8 oktober 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)