Nyheter

Storumans Fotoarkiv får ett nytt projekt

Skoter
Bild på två skoterförare en vårvinterdag hämtad från Storumans Fotoarkiv. Foto: Sten Lindgren

Storumans Fotoarkiv har fått beviljat finansiering av Leader Lappland för ett nytt projekt. I fotarkivet digitaliserar vi en del av Storumans kulturarv och gör gamla bilder tillgängliga för allmänheten

Projektet ska ta vara på kommunens fotografiska kulturarv och öka kunskapen om kommunens historia och stärka medborgarnas kulturella identitet. Vårt kulturarv är till stora delar kopplat till landskapet och dess innevånare med samer och nybyggare.

– Vi startar upp på nytt den 1 april 2018 och slutdatum för redovisning är 31 maj 2020. Två anställda kommer att arbeta med projektet på deltid och vi kommer att arbeta med samma inriktning som tidigare, säger Gunilla Pettersson, biblioteks- och kulturansvarig på Storumans kommun.

Carina Johansson som tidigare arbetat med projektet blir projektledare och ska arbeta med Storumans Fotoarkiv tillsammans med Marie Persson. De kommer att ha öppet för allmänheten vissa tider i veckan på kontoret på bibliotekets övervåning. 

Storumans Fotoarkiv ska även i detta projekt samarbeta med föreningarna i kommunen och enskilda personer för att få ta del av allt det material som finns ute i bygderna och som inte finns samlat idag. Materialet kommer att förutom via webbplatsen Storumans kommuns fotoarkiv, presenteras i olika sammanhang som i form av utställningar, underlag för utbildning och material anpassat till de äldre.

Publicerad den 8 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)