Nyheter

Storuman har förbättrat företagsklimatet

Koncernchef Peter Persson, näringslivssekreterare Mona Olovsson, kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och näringslivschef Johan Duvdahl är nöjda med resultatet.
Koncernchef Peter Persson, näringslivssekreterare Mona Olovsson, kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och näringslivschef Johan Duvdahl är nöjda med resultatet.

Storumans kommun klättrar 48 platser i årets ranking av kommunernas företagsklimat som genomförs av Svenskt Näringsliv. Vi går från plats 169 till plats 121. I området service till företag har företagarnas omdömen förbättrats mest under året.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Storuman har sedan 2007 stigit på Svenskt Näringslivs företagsranking från en av de sista platserna till att bli en av de bättre bland jämförbara kommuner. 

– Ett bra företagsklimat en avgörande fråga för kommunens framtid. Att företagen upplever att det är ordning och reda i kommunens verksamhet och att vi har en ekonomi i balans är viktigt. Här känner vi att Storuman hittat en framgångsrik väg med breda politiska överenskommelser och långsiktighet i den ekonomiska planeringen, säger kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Mörtsell (C).

Kommunikation är en viktig framgångsfaktor

En framgångsfaktor är att visa det positiva som händer och vilka möjligheter vi står inför. Vi har satsat mycket på kommunikation och information för att stärka, lyfta och informera om allt som händer i vår kommun. Näringslivskontoret har också fått en tydligare roll i att bygga broar mellan företagen och den kommunala verksamheten.

– Våra företag har i allra högsta hög grad bidragit till ett bra företagsklimat. Många har anställt, investerat och varit och är ambassadörer för vårt område som leder till den gemensamma positiva bilden av vår kommun, säger kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord (S).

Rankingen innehåller totalt 18 olika faktorer som värderas olika mycket.  Det handlar bland annat om attityder till företagande, tillgång till kompetens, service och tillämpning av lagar och regler. Årets ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 samt statistik från Statistiska Centralbyrån och Upplysningscentralen. 

Företagsklimatet ska bli ännu bättre

Nu ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att göra företagsklimatet ännu bättre. Vårt mål är att företagens svar på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet ska vara över 4,0 senast år 2020. 

– Vi ligger idag på 3,5 på en skala från 1 till 6. På den totala rankingen ska Storumans kommun etableras stadigt bland de 75 bästa inom sju år och vi ska nå plats 75 eller bättre inom tre år. Det är en stor utmaning som vi nu antar tillsammans med näringslivet, säger näringslivschef Johan Duvdahl.

Publicerad den 26 september 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)