Nyheter

Snabbreferat från omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har haft sammanträde onsdag 7 mars.

Redovisning från medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Ann-Charlotte Reisek redovisade patientsäkerhetsberättelsen för nämnden. Berättelsen är en beskrivning av hur verksamheterna inom äldreomsorgen har arbetat med fall, hygien, medicin utdelning mm. Berättelsen ger verksamheterna underlag till förbättringsområden och nämnden en kvalitetssäkring. I samband med detta så antog också årets verksamhetsplan för MAS.

Hemtjänst och särskilt boende 
Två av handläggarna inom hemtjänst och särskilt boende redovisade sitt arbete och nämndens ledamöter fick ökad kunskap om hur bedömningen går till och hur arbetet under 2017 har varit.

Verksamhetsberättelse för 2017
Nämnden gick igenom måluppfyllelsen för 2017 och har nu gjort klart arbetet med verksamhetsberättelsen för hela nämndens arbete under 2017.

Fullständigt protokoll kan läsas efter justering här på kommunens hemsida.

Publicerad den 8 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)