Nyheter

Snabbreferat från omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har haft årets sista sammanträde.

Information
Mötet börjar med information från Daniel Bergström, chef för att av områdena inom hemtjänsten. Han berättade om möjligheter och utmaningar inom hemtjänsten. Därefter gav IFO-chef Annika Mörtsell och socialchef Kerstin Olla Grahn information om läget inom verksamheterna och vad som är på gång i närtid.

Budgetredovisning 
I årets sista budgetredovisning kan vi konstatera att årets siffor blir ytterligare lite sämre än vad som var beräknat på grund av kostnader som har ökat mer, bland annat ekonomiskt stöd och hjälpmedel.

Styrdokument
Nämndens styrdokument för kommunens arbete med POSOM (stöd i kriser) reviderades eftersom ett nytt samarbetsavtal har skrivits med våra samarbetskommuner i Region 8.

Plan för att öka andelen heltidsanställda
Nämnden antog en plan för hur andelen heltidsanställda ska öka inom nämndens verksamhetsområde, detta har sin grund i en överenskommelse mellan SKL och Kommunal.

Budget för 2018
Den stora fråga som behandlades under dagen var 2018 års budget och verksamhetsplan. Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut i höst tilldelat både skolan och omsorgen mera medel till sina verksamheter. Det har för omsorgsnämnden gjort att vi har budgeterat för fullkostnadstäckning vad det beträffar placering av barn och unga samt ekonomiskt stöd.

Men medlen räcker inte fullt ut och därför har nämnden beslutat om ett omfattande arbete med att sänka sjukfrånvaron, stärkt stöd till chefer och utvecklingsarbete.

Trygghetsboende på Tranan
Den största förändringen som beslutades om är att nämnden tillsammans med kommunen och det kommunala fastighetsbolaget ska öppna trygghetsboende i en del av Tranan, denna typ av boendeform har under en längre tid varit efterfrågat och vi i nämnden är övertygade om att det kommer att bli ett lyft för våra äldre.

Denna omställning av en del av Tranan kommer att påbörjas nu, men vi är tidigt i processen och än är inte alla beslut tagna som rör detta. Vi i nämnden har en tidshorisont som sträcker sig till slutet av 2019 för den omställning vi ska göra och planerar för.

Alla ärenden och beslut går att läsa i det justerade protokollet i slutet på denna vecka.

Publicerad den 19 december 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)