Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har haft sammanträde och bland annat behandlat årsredovisningen för 2017.

Årsredovisning 2017
Vid sammanträdet behandlades årsredovisningen för 2017. Resultatet för året är ett överskott på 9,2 miljoner för kommunen och ett resultat för kommunkoncernen på 11,1 miljoner kronor. Resultatet är i nivå med budgeten för 2017. I och med 2017 års resultat har kommunen redovisat överskott i verksamheten åtta år i rad.

2017 innebar även en ökning av kommunens befolkning till 5 902 personer. Ökningen beror bland annat på ett högre antal nyfödda och en ökad inflyttning till kommunen. Årsredovisningen kommer nu slutligen att fastställas av kommunfullmäktige.

Medborgarförslag
Vid mötet behandlades tre medborgarförslag. Ett av dessa handlar om flaggning med FN-flagga på veterandagen och FN-dagen och röstade kommunstyrelsen ja till. Vidare behandlades tre motioner som nu slutligen kommer att behandlas av kommunfullmäktige. Dessa är motioner om deltagande i samordningsförbund, bostäder i Hemavan och handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Planerade investeringar
Ett antal investeringsärenden beslutades också av kommunstyrelsen, bland annat projektering för permanentboendeområden i Hemavan i Lassoskogen och på Skjutbanevägen. Kommunstyrelsen behandlade också byggande av hälsorum i Gunnarn och nytt vattenverk i Pauträsk.

Totalt beslutades om investeringar på 7,5 miljoner kronor. En större investering som i huvudsak rör byte av material i innerväggar i köket på Skytteanska skolan i Tärnaby på 6,2 miljoner kronor kommer att behandlas av kommunfullmäktige.

Publicerad den 11 april 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)